آخرین اخبار مدارس


14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارینا ساعتچی

مسابقه: نقالی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سپیده نیاستی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نادر سلیمی حصار

مسابقه: فوتسال

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا میرزاآقایی

مسابقه: نقاشی آبرنگ

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا سام طالشی

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عطیه شعبان سروری

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا مقیمیان

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانته آ پویان

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پردیس شکوری

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا قنبر پور

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا شاهپوری

مسابقه: تفسیر قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

منیژه ایرانپور

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا شاهپوری -رز قاسم زاده-سارینا ساعت چی -نرگس السادات مومنی

هفته پژوهش

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام کهنی

غذاهای محلی تنکابن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا شمسی

غذاهای محلی ورزش محلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرشام شعبان زاده طالب آبادی

کار آفرینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاسین فلاح مظلومیی

حمایت از نولیدات داخلی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستاره عاطف

1380/05/03

هنرستان پسرانه سما

حميد مرزي

1382/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه كاكاسلطاني

1385/05/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده افشاري

1385/05/08

هنرستان پسرانه سما

عليرضا موزوني

1381/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه كيامرادي

1382/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال قزويني محمدآبادي

1385/05/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام اميري

1383/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرنيا فرهادي

1382/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معين سليمي حصار

1384/05/03

هنرستان پسرانه سما

علي الماسي نهنجي

1381/05/02