آخرین اخبار مدارس


14 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

02 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانته آ پویان

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار منتظری

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا سام طالشی

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی پورمولایی

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا میرزا آقایی مقدم

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه شمسی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوین گیل عسگر

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هلیا شاهپوری

مسابقه: والیبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا کیااشکوریان

مسابقه: صحیفه سجادیه مرحله اول

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا شاهپوری

مسابقه: تفسیر قرآن مرحله اول

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهار رستمی نژاد

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

هنرستان پسرانه سما

عرشیا جوانبخت

مسابقه: مسابقات دوچرخه سواری مازندران

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاسین فلاح مظلومیی

حمایت از نولیدات داخلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرشام شعبان زاده طالب آبادی

کار آفرینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا شاهپوری -رز قاسم زاده-سارینا ساعت چی -نرگس السادات مومنی

هفته پژوهش

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام کهنی

غذاهای محلی تنکابن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا شمسی

غذاهای محلی ورزش محلی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معين سليمي حصار

1384/05/03

هنرستان پسرانه سما

حميد مرزي

1382/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرنيا فرهادي

1382/05/02

هنرستان پسرانه سما

علي الماسي نهنجي

1381/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام اميري

1383/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه كاكاسلطاني

1385/05/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه كيامرادي

1382/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مائده افشاري

1385/05/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ستاره عاطف

1380/05/03

هنرستان پسرانه سما

عليرضا موزوني

1381/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مارال قزويني محمدآبادي

1385/05/03