آخرین اخبار مدارس


29 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

28 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

28 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

14 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

12 بهمنهنرستان پسرانه

07 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه

30 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

28 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

21 دیدبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

کسری کامیاب

مسابقه: تکنوازی(سنتور)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

آران ابوالقاسمی مقدم

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

هانی مالائی

مسابقه: شنا (کرال سینه)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

شروین فولادوند نشتا

مسابقه: اسکیت آلپاین

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرمحمد حسین شیرودی

مسابقه: ژیمناستیک(پرش خرک)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرمحمد حسین شیرودی

مسابقه: تکنوازی(ویولن)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

بهار صلواتی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

آران ابوالقاسمی مقدم

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه

امیرعباس عابدینی

زندگی نامه عبدلوهاب فرید تنکابنی

دبیرستان دوره اول پسرانه

عرفان میرزائی- علی حدادی - امیرعباس عابدینی

نماز

دبیرستان دوره اول پسرانه

میلاد مشهدی

مشاهیر شهر

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیر ارسلان گلیج

زندیگی نامه سردار شهید مراد خانی

متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان پسرانه

عرشيا پوررحيم

1382/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه فاضلي

1383/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدطاها عباس مصطفي

1383/12/04