آخرین اخبار مدارس


17 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 دیهنرستان پسرانه سما

20 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

هنرستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سید شهاب الدین بابا حیدری

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسن لطفی

مسابقه: مسابقاتت ووشو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد کربلائی شعبانی

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

هنرستان پسرانه سما

حسن لطفی

مسابقه: مسابقات جهانی ووشو برزیل

رتبه: اول

هنرستان پسرانه سما

عرشیا جوانبخت

مسابقه: مسابقات دوچرخه سواری مازندران

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آریا قنبر پور

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

معین نوروزی

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاسین فلااح مظلومی

مسابقه: نهج البلااغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا مقیمیان

مسابقه: والیبال تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسینن امامی

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا سام طالشی

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد زندی

مسابقه: آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام کهنی

غذاهای محلی تنکابن

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

یاسین فلاح مظلومیی

حمایت از نولیدات داخلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علیرضا شمسی

غذاهای محلی ورزش محلی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرشام شعبان زاده طالب آبادی

کار آفرینی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبینا شاهپوری -رز قاسم زاده-سارینا ساعت چی -نرگس السادات مومنی

هفته پژوهش

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نويد حكيمي

1384/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين نظري مهرابي

1382/10/28

هنرستان پسرانه سما

سيدسميع ميرقاسمي

1379/10/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده فاطمه محمدي

1380/10/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سعيد فرجي

1382/10/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شايان شيخييان

1379/10/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساناز كنارودي

1379/10/29