آخرین اخبار مدارس


19 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد قورچي بيگي

1380/09/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نيوشا توانا

1380/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا بهشتي

1380/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرشيا جوانبخت

1380/09/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهر همراه

1379/09/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم عبادي

1378/09/06